Opis opcji automatycznej nauki

Aplikacja czyta automatycznie fiszki i wyświetla powiadomienia

🚴🎧🎮💪📲❓📖🚀🕺😎 Może uczyć automatycznie bez dotykania telefonu, czytać fiszki w ustawionych odstępach czasowych w trakcie spaceru, wypoczynku i innych aktywności

Opcja zmiany ilość i częstotliwość powiadomień

Opcja zmiany kolejności wyświetlania tekstu oraz włączenia zamiany tekstu na mowę w różnych językach, ustawienia głosowe można zmienić oddzielnie dla przodu i tyłu fiszki

Opcja wybrania fiszek tylko jeszcze nie opanowanych

Opcja ostawienia losowej kolejności fiszek

Fiszki funkcja automatycznej nauki