ads

Польська - школа / дитсадок

Фрази та словниковий запас

89 Cards

польська

CLOSE
To use the interactive flashcards, you need the application NotifyWord 🤖📚📖❓🚀 Flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications

🚴🎧🎮💪📲❓📖🕺😎 App can automatically teach without touching the phone - Auto-play flashcards

📲You can import flashcards into the NotifyWord Android app by pasting a link or using the in-app search feature. The app will convert the text into interactive flashcards.

🤖📚App automatically teaches by reading flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications.
🤖📚📖❓🚀🏋🏻🚴🎮💪🎧 App allowing learning when using other app on phone, without touching the phone, during walks, shopping, and other activities.

➕ On the website, you can create your own sets of flashcards, both public and private, import them from text, and then import them into the Android application.

👇To use the interactive flashcards, you need the application👇

Term/Front Definition/Back
1 Jak możemy pomóc waszemu dziecku w rozwijaniu umiejętności społecznych? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати соціальні навички?
2 Czy wasze dziecko lubi spędzać czas na świeżym powietrzu? Чи любить ваша дитина проводити час на свіжому повітрі?
3 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności rozumienia emocji? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички розуміння емоцій?
4 Czy macie jakiekolwiek pytania dotyczące higieny osobistej dzieci? Чи є у вас які-небудь питання по особистій гігієні дітей?
5 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności pracy w grupie? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички роботи в групі?
6 Czy wasze dziecko interesuje się eksploracją świata przyrody? Чи цікавиться ваша дитина дослідженням світу природи?
7 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności zarządzania czasem? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички управління часом?
8 Czy wasze dziecko lubi wykonywać zadania domowe? Чи любить ваша дитина виконувати домашні завдання?
9 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności słuchania i empatii? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички слухання і емпатії?
10 Czy macie jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju językowego waszego dziecka? Чи є у вас які-небудь питання по мовному розвитку вашої дитини?
11 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички прийняття рішень?
12 Czy wasze dziecko lubi współpracować z rówieśnikami? Чи любить ваша дитина співпрацювати з однолітками?
13 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички вирішення конфліктів?
14 Czy wasze dziecko lubi czytać na głos? Чи любить ваша дитина читати вголос?
15 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички подолання труднощів?
16 Czy wasze dziecko jest kreatywne i lubi tworzyć? Чи є ваша дитина креативною і любить творити?
17 Jak możemy wspierać wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności samodzielności? Як ми можемо підтримувати вашу дитину в розвитку навичок самостійності?
18 Czy wasze dziecko lubi eksperymentować z różnymi materiałami plastycznymi? Чи любить ваша дитина експериментувати з різними пластичними матеріалами?
19 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności koncentracji i skupienia uwagi? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички концентрації і уваги?
20 Czy macie jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju motoryki waszego dziecka? Чи є у вас які-небудь питання з розвитку моторики вашої дитини?
21 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати комунікативні навички?
22 Czy wasze dziecko lubi rysować i malować? Чи любить ваша дитина малювати і розфарбовувати?
23 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички логічного мислення?
24 Czy wasze dziecko lubi muzykę i śpiew? Чи любить ваша дитина музику і спів?
25 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z emocjami? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички подолання емоцій?
26 Czy macie jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju społecznego waszego dziecka? Чи є у вас які-небудь питання про соціальний розвиток вашої дитини?
27 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności samodzielnego myślenia? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички самостійного мислення?
28 Czy wasze dziecko lubi robić eksperymenty naukowe? Чи любить ваша дитина проводити наукові експерименти?
29 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички розпізнавання і вираження емоцій?
30 Czy wasze dziecko jest ciekawe świata i lubi zadawać pytania? Чи цікавить вашу дитину світ і вона любить ставити питання?
31 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички вирішення проблем?
32 Czy wasze dziecko lubi czytać książki? Чи любить ваша дитина читати книжки?
33 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички критичного мислення?
34 Czy wasze dziecko lubi wspólnie z innymi dziećmi organizować zabawy? Чи любить ваша дитина разом з іншими дітьми організовувати розваги?
35 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności rozumienia zasad społecznych? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички розуміння соціальних правил?
36 Czy wasze dziecko jest kreatywne w rozwiązywaniu problemów? Чи є ваша дитина креативною у вирішенні проблем?
37 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności wyrażania siebie w różnych sytuacjach? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички вираження себе в різних ситуаціях?
38 Czy wasze dziecko jest gotowe do nauki czytania? Чи готове ваша дитина до вивчення читання?
39 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności akceptacji innych osób? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички прийняття інших осіб?
40 Czy macie jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju umiejętności matematycznych waszego dziecka? Чи є у вас які
41 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności podejmowania własnych decyzji? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички прийняття власних рішень?
42 Czy wasze dziecko lubi bawić się w grupie? Чи любить ваша дитина гратися в групі?
43 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички подолання стресу?
44 Czy wasze dziecko jest zainteresowane poznawaniem nowych rzeczy? Чи зацікавлена ваша дитина пізнанням нового?
45 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności budowania pozytywnych relacji? Як ми можемо підтримувати вашу дитину в розвитку навичок побудови позитивних відносин?
46 Czy wasze dziecko lubi układać puzzle? Чи любить ваша дитина складати пазли?
47 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności wyrażania swoich potrzeb? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички вираження своїх потреб?
48 Czy wasze dziecko jest ciekawe nauki nowych rzeczy? Чи цікавить вашу дитину вивчення нового?
49 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności tolerancji? Як ми можемо підтримувати вашу дитину в розвитку навичок толерантності?
50 Czy wasze dziecko lubi ruch i aktywność fizyczną? Чи любить ваша дитина рух і фізичну активність?
51 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności adaptacji do nowych sytuacji? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички адаптації до нових ситуацій?
52 Czy wasze dziecko jest wrażliwe na emocje innych osób? Чи є ваша дитина чутливою до емоцій інших осіб?
53 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności dzielenia się z innymi? Як ми можемо підтримувати вашу дитину в розвитку навичок поділуся з іншими?
54 Czy wasze dziecko lubi zgadywać i odgadywać? Чи любить ваша дитина вгадувати і відгадувати?
55 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички подолання викликів?
56 Czy macie jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju umiejętności muzycznych waszego dziecka? Чи є у вас які-небудь питання про розвиток музичних навичок вашої дитини?
57 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności odpowiedzialności? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички відповідальності?
58 Czy wasze dziecko lubi rozmawiać o swoich emocjach? Чи любить ваша дитина розмовляти про свої емоції?
59 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności rozumienia złożonych zagadnień? Як ми можемо підтримувати вашу дитину в розвитку навичок розуміння складних проблем?
60 Czy wasze dziecko lubi bawić się z różnymi zabawkami? Чи любить ваша дитина гратися з різними іграшками?
61 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności uczenia się na błędach? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички вивчення на помилках?
62 Czy wasze dziecko lubi oglądać filmy edukacyjne? Чи любить ваша дитина дивитися навчальні фільми?
63 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności współpracy z innymi? Як ми можемо підтримувати вашу дитину в розвитку навичок співпраці з іншими?
64 Czy wasze dziecko jest gotowe do nauki pisania? Чи готове ваша дитина до вивчення письма?
65 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności wyrażania wdzięczności? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички вираження вдячності?
66 Czy wasze dziecko jest gotowe na naukę matematyki? Чи готова ваша дитина до вивчення математики?
67 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności dbania o środowisko? Як ми можемо підтримувати вашу дитину в розвитку навичок дбайливого ставлення до довкілля?
68 Czy wasze dziecko lubi prace manualne? Чи любить ваша дитина ручні роботи?
69 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności rozumienia różnorodności? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички розуміння різноманітності?
70 Czy wasze dziecko lubi rozmawiać z innymi? Чи любить ваша дитина розмовляти з іншими?
71 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami w nauce? Як ми можемо підтримувати вашу дитину в розвитку навичок подолання труднощів у навчанні?
72 Czy wasze dziecko lubi rozwiązywać zagadki logiczne? Чи любить ваша дитина вирішувати логічні загадки?
73 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności współpracy z nauczycielami? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички співпраці з вчителями?
74 Czy wasze dziecko lubi obserwować przyrodę? Чи любить ваша дитина спостерігати за природою?
75 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności wyrażania wdzięczności? Як ми можемо підтримувати вашу дитину в розвитку навичок вираження вдячності?
76 Czy wasze dziecko jest gotowe do nauki pisania i czytania? Чи готове ваша дитина до вивчення письма і читання?
77 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności współpracy z rówieśnikami? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички співпраці з однолітками?
78 Czy wasze dziecko lubi uczyć się nowych rzeczy? Чи любить ваша дитина вивчати нові речі?
79 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z problemami? Як ми можемо підтримувати вашу дитину в розвитку навичок подолання проблем?
80 Czy wasze dziecko chce się uczyć? Чи бажає ваша дитина вчитися?
81 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności przekraczania własnych ograniczeń? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички подолання власних обмежень?
82 Czy wasze dziecko jest gotowe do nauki liczenia? Чи готова ваша дитина до вивчення рахунку?
83 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności podejmowania inicjatywy? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички ініціативи?
84 Czy wasze dziecko lubi wspólnie z innymi uczyć się nowych rzeczy? Чи любить ваша дитина разом з іншими вчитися новому?
85 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności współpracy z nauczycielami? Як ми можемо підтримувати вашу дитину в розвитку навичок співпраці з вчителями?
86 Czy wasze dziecko jest gotowe na naukę w grupie? Чи готова ваша дитина до навчання у групі?
87 Jak możemy wspomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami? Як ми можемо допомогти вашій дитині розвивати навички подолання викликів?
88 Jak możemy pomóc wasze dziecko w rozwijaniu umiejętności współpracy z innymi? Як ми можемо підтримувати вашу дитину в розвитку навичок співпраці з іншими?
89 Czy wasze dziecko jest gotowe do nauki w grupie? Чи готова ваша дитина до навчання у групі?
click image to open in fullscreen