Польська - бізнес і робота

Ukraiński biznes i praca

68 Cards

Ukraiński

Польська

CLOSE
To use the interactive flashcards, you need the application NotifyWord 🤖📚📖❓🚀 Flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications

🚴🎧🎮💪📲❓📖🕺😎 App can automatically teach without touching the phone - Auto-play flashcards

📲You can import flashcards into the NotifyWord Android app by pasting a link or using the in-app search feature. The app will convert the text into interactive flashcards.

🤖📚App automatically teaches by reading flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications.
🤖📚📖❓🚀🏋🏻🚴🎮💪🎧 App allowing learning when using other app on phone, without touching the phone, during walks, shopping, and other activities.

➕ On the website, you can create your own sets of flashcards, both public and private, import them from text, and then import them into the Android application.

👇To use the interactive flashcards, you need the application👇

Term/Front Definition/Back
1 firma компанія
2 praca робота
3 pracownik працівник
4 pracodawca роботодавець
5 stanowisko посада
6 szef керівник
7 przedsiębiorstwo фірма
8 kariera кар'єра
9 współpracownik співробітник
10 umowa контракт
11 dział відділ
12 pensja зарплата
13 aplikacja заява
14 zawód професія
15 godziny pracy робочий час
16 zwolnienie звільнення
17 bezrobocie безробіття
18 rozmowa kwalifikacyjna співбесіда
19 zadanie завдання
20 praktyka стажування
21 życiorys резюме
22 kompetencja компетенція
23 sprzedaż продаж
24 budżet бюджет
25 nadgodziny понаднормова робота
26 obsługa klienta обслуговування клієнтів
27 handel торгівля
28 faktura рахунок
29 praca zespołowa командна робота
30 awans просування по службі
31 projekt проект
32 warunki pracy умови праці
33 podwyżka pensji підвищення зарплати
34 cel мета
35 spotkanie нарада
36 zatrudnienie прийняття на роботу
37 kierownik начальник
38 klienci клієнти
39 konkurencja конкуренція
40 inwestycja інвестиція
41 jakość якість
42 produkt продукт
43 rynek ринок
44 obroty оборот
45 ryzyko ризик
46 reklama реклама
47 dystrybucja дистрибуція
48 zysk прибуток
49 księgowość облік
50 dostawa поставка
51 umowa договір
52 klient клієнт
53 rozliczenie розрахунок
54 finanse фінанси
55 zamówienie замовлення
56 oferta пропозиція
57 płatność оплата
58 akcja акція
59 kontrola контроль
60 dostawca постачальник
61 zakup купівля
62 reklamacja рекламація
63 ekspansja розширення
64 personel персонал
65 fuzja злиття
66 strata втрата
67 firma підприємство
68 kierownik керівник
click image to open in fullscreen