ads

Angielski matura przydatne zwroty fiszki android

Aplikacja android do automatycznej nauki

49 Cards

angielski

CLOSE
To use the interactive flashcards, you need the application NotifyWord 🤖📚📖❓🚀 Flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications

🚴🎧🎮💪📲❓📖🕺😎 App can automatically teach without touching the phone - Auto-play flashcards

📲You can import flashcards into the NotifyWord Android app by pasting a link or using the in-app search feature. The app will convert the text into interactive flashcards.

🤖📚App automatically teaches by reading flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications.
🤖📚📖❓🚀🏋🏻🚴🎮💪🎧 App allowing learning when using other app on phone, without touching the phone, during walks, shopping, and other activities.

➕ On the website, you can create your own sets of flashcards, both public and private, import them from text, and then import them into the Android application.

👇To use the interactive flashcards, you need the application👇

Term/Front Definition/Back
1 To sum up Podsumowując
2 On the other hand Z drugiej strony
3 In conclusion W konkluzji
4 Furthermore Ponadto
5 However Jednakże
6 Nevertheless Niemniej jednak, pomimo tego
7 In addition Dodatkowo
8 As a result W rezultacie
9 Moreover Co więcej
10 In contrast W przeciwieństwie
11 Firstly Po pierwsze
12 Secondly Po drugie
13 Therefore W związku z tym
14 For instance Na przykład
15 Similarly Podobnie
16 Consequently W konsekwencji
17 Nonetheless Niemniej jednak, mimo to, tym niemniej
18 In other words Innymi słowy
19 In particular W szczególności
20 Likewise Podobnież
21 Hence Stąd, skutkiem tego
22 Subsequently Następnie
23 To illustrate Aby zilustrować
24 To emphasize Aby podkreślić
25 As a consequence W rezultacie
26 Conversely Przeciwnie
27 In comparison W porównaniu
28 To clarify Aby wyjaśnić
29 By contrast Natomiast
30 In summary Podsumowując
31 Thus W ten sposób, zatem
32 To conclude Aby zakończyć
33 In brief Krótko mówiąc
34 In essence W istocie
35 In the first place Po pierwsze
36 To elaborate Aby rozwijać
37 Additionally Dodatkowo
38 To put it differently Inaczej mówiąc
39 To summarize Podsumowując
40 In view of Wobec tego
41 To exemplify Aby zilustrować, dla przykładu
42 All in all Ogólnie rzecz biorąc
43 As an illustration Jako ilustracja
44 On the contrary W przeciwieństwie
45 To reiterate Aby powtórzyć
46 To demonstrate Zademonstrować
47 To underscore Aby podkreślić
48 In the same vein W tym samym duchu
49 To specify Aby określić
click image to open in fullscreen