Szwedzki słownictwo fiszki praca

Fiszki aplikacja android

60 Cards CLOSE
To use the interactive flashcards, you need the application NotifyWord 🤖📚📖❓🚀 Flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications

🚴🎧🎮💪📲❓📖🕺😎 App can automatically teach without touching the phone - Auto-play flashcards

📲You can import flashcards into the NotifyWord Android app by pasting a link or using the in-app search feature. The app will convert the text into interactive flashcards.

🤖📚App automatically teaches by reading flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications.
🤖📚📖❓🚀🏋🏻🚴🎮💪🎧 App allowing learning when using other app on phone, without touching the phone, during walks, shopping, and other activities.

➕ On the website, you can create your own sets of flashcards, both public and private, import them from text, and then import them into the Android application.

👇To use the interactive flashcards, you need the application👇

Term/Front Definition/Back
1 praca arbete
2 zatrudnienie anställning
3 stanowisko pracy jobbposition
4 kariera karriär
5 pracodawca arbetsgivare
6 pracownik anställd
7 umowa o pracę anställningsavtal
8 staż praktik
9 zadanie uppgift
10 obowiązek plikt
11 biuro kontor
12 szef chef
13 kolega z pracy kollega
14 zespół team
15 spotkanie möte
16 projekt projekt
17 wynagrodzenie lön
18 pensja lön
19 podwyżka löneökning
20 godziny pracy arbetstider
21 urlop semester
22 zwolnienie lekarskie sjukfrånvaro
23 szkolenie utbildning
24 rozmowa kwalifikacyjna jobbintervju
25 CV CV
26 list motywacyjny personligt brev
27 kwalifikacje kvalifikationer
28 umiejętności färdigheter
29 doświadczenie zawodowe arbetslivserfarenhet
30 kandydat kandidat
31 awans befordran
32 awansować att befordra
33 wynagrodzenie brutto bruttolön
34 wynagrodzenie netto nettolön
35 zlecenie frilans
36 przedsiębiorca företagare
37 pracownik umysłowy vitkragad arbetare
38 robotnik blåkragad arbetare
39 pracować zdalnie att jobba på distans
40 umowa o dzieło uppdragsavtal
41 emerytura pension
42 ubezpieczenie zdrowotne sjukförsäkring
43 ubezpieczenie społeczne socialförsäkring
44 dofinansowanie subvention
45 emerytura prywatna privat pension
46 premia bonus
47 zadłużenie skuld
48 zwolnienie z pracy uppsägning
49 dyskryminacja zawodowa yrkesdiskriminering
50 pracować na pół etatu att jobba deltid
51 pracować na pełen etat att jobba heltid
52 zarząd ledning
53 planowanie kariery karriärplanering
54 pracoholizm arbetsnarkomani
55 brać nadgodziny att jobba övertid
56 emeryt pensionär
57 podwyżka pensji löneökning
58 wyzwania zawodowe yrkesmässiga utmaningar
59 program szkoleniowy utbildningsprogram
60 urlop ledighet
click image to open in fullscreen