ads

Angielski fiszki android - badania lekarskie, wizyta u lekarza

Angielski wizyta u lekarza fiszki aplikacja

106 Cards

Polish

Angielski

CLOSE
To use the interactive flashcards, you need the application NotifyWord 🤖📚📖❓🚀 Flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications

🚴🎧🎮💪📲❓📖🕺😎 App can automatically teach without touching the phone - Auto-play flashcards

📲You can import flashcards into the NotifyWord Android app by pasting a link or using the in-app search feature. The app will convert the text into interactive flashcards.

🤖📚App automatically teaches by reading flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications.
🤖📚📖❓🚀🏋🏻🚴🎮💪🎧 App allowing learning when using other app on phone, without touching the phone, during walks, shopping, and other activities.

➕ On the website, you can create your own sets of flashcards, both public and private, import them from text, and then import them into the Android application.

👇To use the interactive flashcards, you need the application👇

Term/Front Definition/Back
1 Urologist Urolog
2 Gastroenterologist Gastroenterolog
3 Neurologist Neurolog
4 Surgeon Chirurg
5 Oncologist Onkolog
6 Endocrinologist Endokrynolog
7 Paediatrician Pediatra
8 Psychiatrist Psychiatra
9 Dentist Dentysta
10 I Would Like To Make An Appointment With A Doctor. Chciałbym Umówić Wizytę U Lekarza.
11 When Do You Have An Appointment Available? Kiedy Ma Pan/Pani Wolny Termin?
12 I Have A Severe Headache And Need An Appointment Urgently. Mam Silne Bóle Głowy I Pilnie Potrzebuję Wizyty.
13 Can You Give Me An Appointment For Tomorrow? Czy Może Pan/Pani Umówić Mnie Na Jutro?
14 What Times Do You Have Available? Jakie Terminy Są Dla Pana/Pani Dostępne?
15 My Appointment Must Be In The Morning. Mój Termin Musi Być Przed Południem.
16 Unfortunately I Have To Cancel My Appointment. Niestety Muszę Odwołać Moją Wizytę.
17 I Need An Examination And A Prescription. Potrzebuję Badania I Recepty.
18 I Am Allergic To Certain Medications. Mam Alergię Na Niektóre Leki.
19 Can I Cancel My Appointment By Phone? Czy Mogę Odwołać Moją Wizytę Telefonicznie?
20 I Feel Bad And Urgently Need Medical Help. Źle Się Czuję I Pilnie Potrzebuję Pomocy Lekarskiej.
21 When Does The Doctor See Patients? Kiedy Lekarz Przyjmuje Pacjentów?
22 Do You Also Have Appointments At The Weekend? Czy Mają Państwo Także Wizyty W Weekendy?
23 I Am A New Patient. Jestem Nowym Pacjentem.
24 What Are The Symptoms? Jakie Są Objawy?
25 When Did The Symptoms Start? Kiedy Zaczęły Się Dolegliwości?
26 Do You Have Any Pain? Czy Odczuwane Są Jakieś Bóle?
27 Have You Had Similar Health Problems In The Past? Czy Były W Przeszłości Podobne Problemy Zdrowotne?
28 Do You Take Medication Regularly? If So, Which Ones? Czy Brane Są Regularnie Jakieś Leki? Jeśli Tak, Jakie?
29 Do You Follow A Special Diet? Czy Jesteś Na Jakiejś Specjalnej Diecie?
30 Do You Have Any Allergies Or Hypersensitivities? Czy Masz Jakieś Alergie Lub Nadwrażliwości?
31 I Need A Sick Note For My Employer. Potrzebuję Zwolnienie Lekarskie Dla Mojego Pracodawcy.
32 Do You Smoke Cigarettes Or Drink Alcohol? Czy Palisz Papierosy Lub Pijesz Alkohol?
33 How Often Do I Need To Take My Medication? Jak Często Muszę Brać Te Lekarstwa?
34 Take Your Temperature Mierzyć Temperaturę
35 Listen To Your Lungs Osłuchać Płuca
36 Prescribe Medication Przepisywać Leki
37 Please Sit Down On The Couch! Proszę Usiąść Na Leżance.
38 What Seems To Be The Matter? Co Panu/Pani Dolega?
39 I Would Like To Examine You. Chcę Pana/Panią Zbadać.
40 Please Say Aaa! Proszę Powiedzieć Aaa
41 Take The Tablets Before/After Eating! Proszę Brać Te Tabletki Przed Jedzeniem/Po Jedzeniu.
42 Medical leave Zwolnienie lekarskie
43 I Will Write You A Sick Leave For A Few Days. Wypiszę Panu Zwolnienie Lekarskie Na Parę Dni.
44 I Have A Cough. Mam Kaszel.
45 I Don't Feel Well. Nie Czuję Się Dobrze.
46 I Have A Cold. Mam Katar.
47 I Have A Headache. Mam Bóle Głowy.
48 I Feel Cold Zimno Mi
49 I Have A High Temperature. Mam Wysoką Gorączkę.
50 Feel Unwell/Bad Źle Się Czuć
51 Catch A Cold Przeziębić Się
52 Have A Cold Przeziębienie
53 Fall Ill With Zachorować Na
54 Sneeze Kichać
55 The Disease Choroba
56 Get Infected Zarazić Się
57 Get Injured Skaleczyć Się
58 The Flu Grypa
59 Dislocation Zwichnięcie
60 Dislocated Zwichnięty
61 A Fracture Złamanie
62 Have A Fever Mieć Gorączkę
63 Broken Złamany
64 Have A High Fever Mieć Wysoką Gorączkę
65 Swelling Opuchlizna
66 Measure The Temperature Mierzyć Temperaturę
67 Swollen Spuchnięty
68 Measure The Blood Pressure Mierzyć Ciśnienie
69 The Bandage Opatrunek
70 Have Abdominal Pain Mieć Bóle Brzucha
71 Have A Headache Mieć Bóle Głowy
72 Rash Wysypka
73 Having A Sore Throat Mieć Bóle Gardła
74 Vomiting Wymioty
75 Allergy Alergia
76 The Doctor Lekarz
77 The Shiver Dreszcz
78 The Nurse Pielęgniarka
79 The Bleeding Krwawienie
80 The Hospital Szpital
81 The Diarrhoea Biegunka
82 The Clinic Przychodnia
83 Make An Appointment With The Doctor Umówić Się Na Wizytę U Lekarza
84 The Waiting Room Poczekalnia
85 The Doctor's Office Gabinet Lekarski
86 Breathe Deeply Głęboko Oddychać
87 The Patient Pacjent
88 Inhale Wdychać
89 Breathe Out Wydychać
90 Examine Badać
91 Hold The Breath Wstrzymać Oddech
92 Make The Diagnosis Postawić Diagnozę
93 Give An Injection Dawać Zastrzyk
94 Treat The Wound Opatrzyć Ranę
95 Taking Blood From The Finger Pobieranie Krwi Z Palca
96 Listen To The Heart And Lungs Osłuchanie Serca I Płuc
97 Analyse Urine Badanie Moczu
98 Check Weight Kontrola Wagi
99 Taking Blood Pobieranie Krwi
100 Measure Blood Pressure Pomiar Ciśnienia
101 Pulmonary X -ray
Rentgen Płuc
102 Ultrasound Badanie Usg
103 Date Of Visit Termin Wizyty
104 Making An Appointment Umówić Się
105 Appointment With A Doctor Wizyta U Lekarza
106 The Prescription Recepta
click image to open in fullscreen