ads

Język angielski fiszki - Przyimki

Przyimki Angielski Fiszki android

121 Cards

angielski

CLOSE
To use the interactive flashcards, you need the application NotifyWord 🤖📚📖❓🚀 Flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications

🚴🎧🎮💪📲❓📖🕺😎 App can automatically teach without touching the phone - Auto-play flashcards

📲You can import flashcards into the NotifyWord Android app by pasting a link or using the in-app search feature. The app will convert the text into interactive flashcards.

🤖📚App automatically teaches by reading flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications.
🤖📚📖❓🚀🏋🏻🚴🎮💪🎧 App allowing learning when using other app on phone, without touching the phone, during walks, shopping, and other activities.

➕ On the website, you can create your own sets of flashcards, both public and private, import them from text, and then import them into the Android application.

👇To use the interactive flashcards, you need the application👇

Term/Front Definition/Back
1 aboard na pokładzie
2 about o (tobie), po (mieście)
3 above nad, ponad, powyżej
4 absent bez
5 according to według
6 across w poprzek, po drugiej stronie
7 after po (drugiej, obiedzie), za (kimś)
8 against o (oprzeć się o), z (walczyć z), przeciwko, w stosunku do
9 ahead of przed (terminem)
10 along wzdłuż
11 along with wraz z
12 alongside obok, wraz z
13 amid wśród
14 amidst wśród
15 among wśród
16 amongst wśród
17 anti przeciw
18 apart from oprócz
19 around wokół, koło, około
20 as far as o ile (wiem), jeśli (o mnie chodzi)
21 as for co się tyczy, jeśli o to chodzi
22 as per zgodnie z
23 as to co się tyczy
24 as well as jak również
25 aside from oprócz
26 aslant na ukos
27 astride okrakiem
28 at przy (stole), w (domu), na (górze), u (rodziców), przy (pianinie), o (czwartej), po (pięć złotych za kilogram), z prędkością
29 athwart w poprzek, poprzecznie, na krzyż
30 atop na wierzchu, na szczycie
31 barring wyjąwszy, o ile nie będzie
32 because of z powodu
33 before przed (piątą, wyjściem, tobą)
34 behind za (mną)
35 below pod, poniżej (kolan, sześciu złotych)
36 beneath pod, poniżej (kolan, sześciu złotych)
37 beside obok
38 besides oprócz tego
39 between między
40 beyond poza
41 but poza, oprócz, od (trzeci od końca)
42 by wyraża sposób wykonywania czynności, przez (morza, ciebie, drzwi, przypadek, dzielony przez sześć), przy (łóżku), obok (mnie), do (czwartej), za (dwa złote za godzinę, ręce, dzień za dniem), na (części), autorstwa, za pomocą, zgodnie z
43 by means of za pomocą
44 close to blisko
45 concerning co się tyczy, odnośnie
46 considering zważywszy, wobec
47 despite pomimo
48 down w dół
49 due to z powodu
50 during podczas
51 except oprócz
52 except for za wyjątkiem
53 failing jeżeli nie będzie
54 far from z dala od
55 for dla (mnie), do (Katowic), po (gazetę), z powodu, jak na, za (pięć złotych, nami, a nie przeciwko nam), przez (pięć kilometrów, dwa lata), na (jutro)
56 from z (Katowic, 16 na 28%, słaby z głodu), od (trzeciej)
57 in w (mieście, lecie, trzy dni), za (dwa tygodnie), w (słońcu, gniewie), na (jeden na dziesięciu), u (dzieci, Mickiewicza)
58 in accordance with zgodnie z
59 in addition to oprócz
60 in case of w przypadku
61 in front of przed (oknem)
62 in place of zamiast
63 in spite of pomimo
64 in to do (ognia), w (tarapaty), na (kawałki)
65 inside wewnątrz, w ciągu
66 instead of za (ciebie), zamiast
67 into do (ognia), w (tarapaty), na (kawałki)
68 like jak
69 mid między
70 minus minus, bez
71 near blisko, około
72 near to blisko
73 next tuż przy
74 next to obok, przy
75 notwithstanding pomimo
76 of zmienia przypadek rzeczownika z mianownika na dopełniacz, z (tego małżeństwa, Polski, wycieńczenia, cegły, konieczności)
77 off z (spadł z góry), od (pięć kilometrów od głównej drogi)
78 on wskazuje sposób przemieszczania się, na (ścianie), w (piątek), po (przyjeździe), do (drzwi), na temat
79 on account of z uwagi na
80 on behalf of w imieniu, na rzecz
81 on to na (ścianie), do (drzwi), w kierunku
82 on top of na domiar
83 onto na (ścianie), do (drzwi), w kierunku
84 opposite naprzeciwko
85 out of z (domu, ciekawości, filiżanki), za (miastem), na (jeden na trzech), bez
86 outside za (drzwiami), na zewnątrz, oprócz
87 outside of za (drzwiami), na zewnątrz, oprócz
88 over nad, przez (góry), po drugiej stronie, za (drzwiami)
89 owing to z powodu, dzięki (tobie)
90 past za (kanapą), obok, po (drugiej, czterdziestce)
91 per na (sto kilometrów na godzinę)
92 plus plus, i
93 prior to przed (tobą)
94 pursuant to zgodnie z
95 regarding jeśli chodzi o, odnośnie
96 regardless of bez względu na, niezależnie od
97 round wokół, dokoła
98 save oprócz
99 since od (niedzieli)
100 subsequent to po (śmierci)
101 than niż
102 through przez (drzwi), poprzez (widoczny poprzez dym), od początku aż do końca, po (całej Polsce), za pośrednictwem, z powodu
103 throughout przez, poprzez, w (całym mieście), przez cały czas,
104 till dopóki, aż do, do
105 times razy (dwa razy dwa)
106 to zmienia przypadek rzeczownika z mianownika na celownik, do (mnie, końca, Katowic, banku, droga do sukcesu), dla (mnie), za (zdrowie nowożeńców), na (wieś, kawałki), w (góry, pył), nad (morze), ku, względem, wobec
107 toward w kierunku, na (południe), ku, względem, wobec, w celu, blisko, pod (wieczór)
108 towards w kierunku, na (południe), ku, względem, wobec, w celu, blisko, pod (wieczór)
109 under pod (zegarem, bronią), poniżej (1000 złotych, 18 lat), za panowania, zgodnie z
110 underneath pod (spodem)
111 unlike w przeciwieństwie do, nie tak, jak
112 until dopóki, aż do, do
113 unto do, ku, w kierunku, aż do
114 up w górę, do góry
115 upon na (ścianie), do (drzwi)
116 versus kontra, w opozycji do
117 via przez (Berlin)
118 vis-à-vis naprzeciwko, twarzą w twarz
119 with z, o (lasce), na (grypę), w (ciąży, kropki), pomimo, zmienia przypadek rzeczownika z mianownika na narzędnik
120 within wewnątrz, nie dalej niż, w zasięgu, w ciągu, przez (trzy dni)
121 without na zewnątrz, bez
click image to open in fullscreen