ads

Komunikacja

25 Cards
added by - amichalak91
CLOSE
To use the interactive flashcards, you need the application NotifyWord 🤖📚📖❓🚀 Flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications

🚴🎧🎮💪📲❓📖🕺😎 App can automatically teach without touching the phone - Auto-play flashcards

📲You can import flashcards into the NotifyWord Android app by pasting a link or using the in-app search feature. The app will convert the text into interactive flashcards.

🤖📚App automatically teaches by reading flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications.
🤖📚📖❓🚀🏋🏻🚴🎮💪🎧 App allowing learning when using other app on phone, without touching the phone, during walks, shopping, and other activities.

➕ On the website, you can create your own sets of flashcards, both public and private, import them from text, and then import them into the Android application.

👇To use the interactive flashcards, you need the application👇

Term/Front Definition/Back
1 to say (something) powiedzieć (coś)
2 to tell (someone) powiedzieć (komuś)
3 to talk rozmawiać
4 to communicate komunikować się
5 conversation rozmowa
6 truth prawda
7 lie kłamstwo
8 message wiadomość
9 news wiadomości (nowe)
10 secret sekret, tajemnica
11 compliment komplement
12 speech przemowa
13 sentence zdanie
14 text tekst
15 to promise obiecać
16 to refuse odmawiać
17 to recommend polecać
18 to suggest sugerować
19 to offer oferować
20 to explain wyjaśniać
21 to beg błagać
22 to call wołać, nazywać
23 to ring dzwonić (o telefonie)
24 to answer the phone odbierać telefon
25 to hang up rozłączać się (o telefonie)

click image to open in fullscreen